Het totaalpakket
van Memoria

Activatie via een code vooraan in het leerwerkboek.

Digiboek

 • een onlineversie van het leerwerkboek of van het handboek-werkboek

Audiovisuele bronnen

 • audio- en videofragmenten

Oefeningen en opdrachten

 • digitale exploratie

Hulpmiddelen

 • inzoombare, becommentarieerde en geanimeerde tekeningen
 • stap-na-stap ontwikkelde schema’s
 • oplossingen bij de oefeningen uit
  Wat moet je kennen en kunnen?
 • kaarten die opgebouwd kunnen worden

Voor de leerling

Pelckmans Portaal met digiboek voor de leerling

Leerwerkboek

Handboek-werkboek

of

Het totaalpakket
van Memoria

Activatie via een code vooraan in de handleiding.

Digitaal bordboek

 • een onlineversie van het leerwerkboek of handboek-werkboek met oplossingen

Aanpak en doelen

 • toelichting m.b.t. de implementering van de leerplandoelen (KathOndVla) en (de didactische fiches bij) de eindtermen (GO!)
 • voorbeeld van een jaarplanning in sjabloon voor de eigen jaarplanning

Audiovisuele bronnen

 • audio- en videofragmenten

Voor de leerkracht

Pelckmans Portaal met digitaal bordboek voor
de leerkracht

Handleiding

Hulpmiddelen

 • stap-na-stap ontwikkelde schema’s
 • taalsteun bij Wat moet je kennen en kunnen?
 • extra didactisch materiaal
  • blinde kaarten
  • blinde tijdbalken
  • invulbladen bij specifieke oefeningen
  • spelmateriaal

Evaluatie

 • evaluatiemateriaal (opdrachten,
  documenten ...)